Llyfr 'bythgofiadwy' Neil Gaiman

Cyhoeddwyd erthygl gan Neil Gaiman am The Road to En-dor yn The Guardian, 1 Mawrth 2014.
n-gaiman
Ceir cyfaddefiad gan Neil Gaiman, sy’n awdur toreithiog a phoblogaidd, ei fod wedi dwyn siart o lyfr llyfrgell ysgol pan yn 10 oed. Doedd o ddim yn llawn ddeall beth oedd y siart, ond y siart hwnnw oedd y perswad oedd ei angen i ddarllen y llyfr oedd yn ei ddal, The Road to En-dor.

Hunangofiant o fywyd mewn carchar-rhyfel-byd yn Yozgad, Twrci 1917, a’r cynllun ddilynodd Cymro ac Awstraliad i ddianc ohono yw’r llyfr. Roedd EH Jones a CW Hill yn bwriadu cael eu rhyddhau o’r carchar wrth dwyllo’r Commandant gan ddefnyddio bwrdd Ouija – ond doedd y syniad hwnnw ddim yn gweithio’n ddigon da. Bu iddyn nhw gael eu rhyddhau pythefnos cyn i’r cadoediad hefo Twrci gael ei arwyddo gan gymryd arnyn nhw eu bod yn wallgof.

Mae’r hanes yn gymhleth ac yn anhygoel ac mae Neil Gaiman yn gorffen wrth ysgrifennu – “And you can wonder, as I wonder now, as I wondered when I was 10, whether what Hill and Jones went through was worth it – whether their madness actually kept them sane.”

Erthygl lawn i’w gweld wrth glicio fan hyn.

Bydd The Road to En-dor yn cael ei chyhoeddi gan Cromen yn fuan iawn.