Teulu Bach Nantoer yn cael sylw blogiwr

Glyn Adda wedi mwynhau darllen yr e-lyfr ac yn hel atgofion am yr awdures a’i gweithiau eraill.
n-glynadda
Mae Blog Glyn Adda yn sôn am Teulu Bach Nantoer, yr e-lyfr a'r awdures.

"Rheswm arall am y mwynhad mawr y tro hwn oedd darllenadwyedd y testun, wedi ei ddiweddaru y mymryn angenrheidiol o ran orgraff ond heb ymyrryd dim oll â’r geiriad".