Dewi Llwyd ar fore Sul - Radio Cymru - adolygiad

Catrin Beard ar raglen Dewi Llwyd ar fore Sul, Radio Cymru, yn sôn am ei mwynhad o ddarllen Enoc Huws ar ei Kindle.
cromen-cefn
Rhaglen Dewi Llwyd ar fore Sul, Radio Cymru, a ddarlledwyd 19 Chwefror 2012 - lle roedd Catrin Beard yn sôn am ei hwythnos celfyddydol ac yn rhoi dipyn o glod i Cromen! Siaradodd am ei mwynhad o ail-ddarganfod Daniel Owen drwy ddarllen Enoc Huws ar ei Kindle.