2012

Hwyliau Mwntseison

Beth ddaw o benderfyniad Hugh Morgan i briodi? Nofel am drigolion Mwntseison gan Allen Raine.Mwy…

Super-Tramp – y gwreiddiol

Teithiau W H Davies ar draws Unol Daleithiau’r America a Chanada – y cardotyn-fardd o Gasnewydd yn disgrifio’r pobl a’r llefydd ddaeth ar eu traws – yn ogystal â’r digwyddiad yn Renfrew, Ontario.Mwy…

Adolygiad i'r Morganiaid

Adolygiad o The Happy-Go-Lucky Morgans yn New Welsh Review (Wales’ leading literary magazine) gan James Lloyd – mae’n gweld fod y llyfr yn rhagweld llawer o’r pryderon a fyddai’n datblygu a diffinio cyfnod Moderniaeth.Mwy…

Pethe - S4C - cyfweliad

Cyfweliad ar raglen deledu Pethe, S4C, hefo Rhun ap Iorwerth yn trafod e-lyfrau yn gyffredinol yn ogystal â chefndir Cromen.Mwy…

Super-Tramp yng Nghymru

Taith W H Davies o Gaerfyrddin i Lundain – y cardotyn-fardd o Gasnewydd yn disgrifio’r pobl a’r llefydd ddaeth ar eu traws.Mwy…

Teulu hapus y Morganiaid

Hanes teulu o Gymry yn byw yn Balham, Llundain – unig nofel y bardd a’r newyddiadurwr Eingl-Gymreig, Edward Thomas.Mwy…

Dewi Llwyd ar fore Sul - Radio Cymru - adolygiad

Catrin Beard ar raglen Dewi Llwyd ar fore Sul, Radio Cymru, yn sôn am ei mwynhad o ddarllen Enoc Huws ar ei Kindle.Mwy…

Stiwdio - Radio Cymru - cyfweliad

Cyfweliad ar raglen Stiwdio, Radio Cymru, hefo Kate Crockett yn trafod e-lyfrau yn gyffredinol yn ogystal â chefndir Cromen.Mwy…

Erthygl cylchgrawn Barn

Cyflwyniad yng nghylchgrawn Barn i fyd e-lyfrau yn gyffredinol a rhywfaint o gefndir sefydlu Cromen gan edrych ymlaen at ddulliau newydd o gynhyrchu a chyhoeddi llyfrau.Mwy…