Silff Storis

Llyfr i blant gan blant - project gan Uned Celfyddydau Cymunedol Cyngor Gwynedd.
silff_storis
Mae cynllun celf a stori i blant a theuluoedd Gwynedd wedi rhyddhau llyfr yn dilyn cyfres o weithdai creadigol yn Uned Y Plant Ysbyty Gwynedd ac ar gyfer plant gwasanaeth Derwen, Tîm Integredig ar gyfer Plant Anabl yn y sir.

Mae Uned Celfyddydau Cymunedol Cyngor Gwynedd wedi bod yn cydweithio gyda’r artist Catrin Williams a’r storïwraig Fiona Collins i gynnal cynllun stori a chelf i blant a theuluoedd y sir ers Tachwedd 2014.

Prif nod y cynllun oedd cynnal cyfres o weithdai creadigol i gasglu, creu a rhannu straeon a delweddau plant a phobl ifanc, ac mae’r gwaith hwn wedi ei gasglu a’u cyhoeddi mewn llyfr arbennig. Y gobaith yw y bydd y llyfr hwn yn annog plant a theuluoedd i fod yn greadigol ac yn codi ymwybyddiaeth o fuddion creadigrwydd ar iechyd a lles.

Mae’r llyfr Silff Storis yn cynnwys llu o straeon a delweddau wedi eu creu gan y plant gyda straeon am gowbois, dyn o’r gofod, crocodeil a chwningod anweledig yn hedfan.


Mwy o wybodaeth am y project ar gael wrth glicio fan hyn.

Mae Silff Storis ar gael i’w lawrlwytho am ddim fel llyfr digidol mewn fformatau iPad, epub a mobi, mae ar gael i’w archebu fel llyfr clawr caled hefyd am £20, manylion llawn ar dudalen Silff Storis.