cromen

"…arloeswr unig ym maes yr e-glasuron Cymraeg"

Y lol sentimental am lyfrau ‘go iawn’
Colofn Elin Llwyd Morgan yn Barn - Ebrill 2016Mwy…

Erthygl yn Golwg

Tudalen lawn o wybodaeth, a lluniau, yn rhifyn 16 Hydref 2014 o Golwg.Mwy…

Adolygiad The Road to En-dor

Adolygiad o The Road to En-dor yn rhyfyn Hydref 2014 o’r New Welsh Review (Wales’ leading literary magazine) gan Paul Cooper – “a Turkish-set wartime memoir about trickery and resistance still has relevance in the age of Derren Brown”.Mwy…

Dilyn olwynion Edward Thomas

Yng ngwanwyn 2013 dilynodd Kym Martindale lwybr Edward Thomas o Lundain i fryniau’r Quantocks can mlynedd union ar ôl iddo gwblhau’r daith a’i gofnodi yn In Pursuit of Spring.Mwy…

Teulu Bach Nantoer ar Ddiwrnod y Llyfr

Rhaglen deledu cwmni Unigryw ar gyfer S4C yn cael ei hail-darlledu i ddathlu Diwrnod y Llyfr.Mwy…

Cyfweliad yn Golwg

Gweledigaethau’r Bardd Cwsg ar yr iPhoneMwy…

Teulu Bach Nantoer yn cael sylw blogiwr

Glyn Adda wedi mwynhau darllen yr e-lyfr ac yn hel atgofion am yr awdures a’i gweithiau eraill.Mwy…

Cartrefi Cymru ar y radio

Darlledwyd cyfres o bedair rhaglen ar Radio Cymru yn ystod mis Medi-Hydref 2013.Mwy…

Teulu Bach Nantoer

I gyd-fynd â rhaglen deledu gan gwmni Unigryw ar gyfer S4C, cyhoeddwyd e-lyfr o’r nofel bwysicaf i blant yn y Gymraeg.Mwy…

Newyddion da o Amazon

Amazon wedi dechrau derbyn e-lyfrau Cymraeg.Mwy…

Siopa am e-lyfrau

Mwy o siopau e-lyfrau yn gwerthu cynnyrch Cromen.Mwy…

Cromen ar gwales.com

Llyfrau digidol Cromen ar gael o wefan gwales.comMwy…

Sêr i'r Super-Tramp

Y Super-Tramp yn cael sêr ym Mhrydain ac yn yr Unol Daleithiau.Mwy…

Adolygiad i'r Morganiaid

Adolygiad o The Happy-Go-Lucky Morgans yn New Welsh Review (Wales’ leading literary magazine) gan James Lloyd – mae’n gweld fod y llyfr yn rhagweld llawer o’r pryderon a fyddai’n datblygu a diffinio cyfnod Moderniaeth.Mwy…

Pethe - S4C - cyfweliad

Cyfweliad ar raglen deledu Pethe, S4C, hefo Rhun ap Iorwerth yn trafod e-lyfrau yn gyffredinol yn ogystal â chefndir Cromen.Mwy…

Dewi Llwyd ar fore Sul - Radio Cymru - adolygiad

Catrin Beard ar raglen Dewi Llwyd ar fore Sul, Radio Cymru, yn sôn am ei mwynhad o ddarllen Enoc Huws ar ei Kindle.Mwy…

Stiwdio - Radio Cymru - cyfweliad

Cyfweliad ar raglen Stiwdio, Radio Cymru, hefo Kate Crockett yn trafod e-lyfrau yn gyffredinol yn ogystal â chefndir Cromen.Mwy…

Erthygl cylchgrawn Barn

Cyflwyniad yng nghylchgrawn Barn i fyd e-lyfrau yn gyffredinol a rhywfaint o gefndir sefydlu Cromen gan edrych ymlaen at ddulliau newydd o gynhyrchu a chyhoeddi llyfrau.Mwy…

Llyfrau digidol o Gymru

Ar hyn o bryd nid yw'n bosibl gwerthu llyfrau digidol Cymraeg ar siop Amazon Kindle ac mae ’na drafferthion gwneud hynny ar safle iTunes Apple hefyd.Mwy…