newydd

Un o saith stori am ddim

Ar adeg cyhoeddi Storïau’r Henllys Fawr mae cyfle i gael un o’r straeon, Antur y ddrama, am ddim.Mwy…

Tair gweledigaeth rhwng dau glawr

Tri llyfr wedi eu cyfuno yng nghyfrol Gweledigaethau y Bardd Cwsg.Mwy…

Teulu Bach Nantoer

I gyd-fynd â rhaglen deledu gan gwmni Unigryw ar gyfer S4C, cyhoeddwyd e-lyfr o’r nofel bwysicaf i blant yn y Gymraeg.Mwy…

Chwilio am y gwanwyn

Can mlynedd yn ôl roedd misoedd cynta’r flwyddyn yn debyg iawn i’r tywydd eleni.Mwy…

Y nofel Gymraeg cyntaf?

Ai Hunangofiant Rhys Lewis yw’r nofel Gymraeg gyntaf? Yn sicr dyma gyhoeddiad diweddara Cromen.Mwy…

Hwyliau Mwntseison

Beth ddaw o benderfyniad Hugh Morgan i briodi? Nofel am drigolion Mwntseison gan Allen Raine.Mwy…

Super-Tramp – y gwreiddiol

Teithiau W H Davies ar draws Unol Daleithiau’r America a Chanada – y cardotyn-fardd o Gasnewydd yn disgrifio’r pobl a’r llefydd ddaeth ar eu traws – yn ogystal â’r digwyddiad yn Renfrew, Ontario.Mwy…

Teulu hapus y Morganiaid

Hanes teulu o Gymry yn byw yn Balham, Llundain – unig nofel y bardd a’r newyddiadurwr Eingl-Gymreig, Edward Thomas.Mwy…

Super-Tramp yng Nghymru

Taith W H Davies o Gaerfyrddin i Lundain – y cardotyn-fardd o Gasnewydd yn disgrifio’r pobl a’r llefydd ddaeth ar eu traws.Mwy…

Dilyn "beirdd a chantorion, enwogion o fri"

Wrth deithio o amgylch Cymru mae Owen M Edwards yn cyflwyno cipolwg o’r wlad a’i thirwedd, o’i hanes a’i diwylliant ac o’i phobl a’u cymdeithas.Mwy…

Y nofel Gymraeg enwocaf?

Y frawddeg agoriadol, y nofel a’r awdur amlycaf ym myd y nofel Gymraeg. Cyhoeddiad cyntaf Cromen – a lle gwell i ddechrau?Mwy…