nofel

Un o saith stori am ddim

Ar adeg cyhoeddi Storïau’r Henllys Fawr mae cyfle i gael un o’r straeon, Antur y ddrama, am ddim.Mwy…

Teulu Bach Nantoer ar Ddiwrnod y Llyfr

Rhaglen deledu cwmni Unigryw ar gyfer S4C yn cael ei hail-darlledu i ddathlu Diwrnod y Llyfr.Mwy…

Tair gweledigaeth rhwng dau glawr

Tri llyfr wedi eu cyfuno yng nghyfrol Gweledigaethau y Bardd Cwsg.Mwy…

Teulu Bach Nantoer

I gyd-fynd â rhaglen deledu gan gwmni Unigryw ar gyfer S4C, cyhoeddwyd e-lyfr o’r nofel bwysicaf i blant yn y Gymraeg.Mwy…

Y nofel Gymraeg cyntaf?

Ai Hunangofiant Rhys Lewis yw’r nofel Gymraeg gyntaf? Yn sicr dyma gyhoeddiad diweddara Cromen.Mwy…

Hwyliau Mwntseison

Beth ddaw o benderfyniad Hugh Morgan i briodi? Nofel am drigolion Mwntseison gan Allen Raine.Mwy…

Teulu hapus y Morganiaid

Hanes teulu o Gymry yn byw yn Balham, Llundain – unig nofel y bardd a’r newyddiadurwr Eingl-Gymreig, Edward Thomas.Mwy…

Y nofel Gymraeg enwocaf?

Y frawddeg agoriadol, y nofel a’r awdur amlycaf ym myd y nofel Gymraeg. Cyhoeddiad cyntaf Cromen – a lle gwell i ddechrau?Mwy…