Enoc Huws - clawr

Enoc Huws

Daniel Owen

epub ar gyfer ipad, iphone, kobo, nook, sony reader, mac, pc

Cromen £2.90Gwales £3.49Hive £3.14

iBookstore £3.49Kobo £3.49

mobi ar gyfer kindle

Cromen £2.90Amazon £4.07

papur ar gyfer eich silff lyfrau
380 tudalen - clawr meddal - 108 x 175 x 20 mm

Amazon £14Lulu £14

“Mab llwyn a pherth oedd Enoc Huws, ond nid yn Sir Fôn y ganwyd ef.”

Y frawddeg agoriadol, y nofel a’r awdur amlycaf ym myd y nofel Gymraeg.

Daw Enoc Huws wyneb yn wyneb â Richard Trefor – un yn fasnachwr llwyddiannus sy’n ofnadwy o swil a’r llall yn Gapten ariannog sy’n feistr ar bwll mwyngloddio plwm ac yn dad i Susi. Mae ’na farwolaeth ar gychwyn y nofel a phriodas ar ei diwedd ond rhwng rheiny cawn gyfarfod â housekeeper, plismon, gweinidog a chrydd yn ogystal ag ambell ddihiryn ac humbug.

Roedd Daniel Owen, 1836–1895, yn deiliwr yn Yr Wyddgrug ac yn disgrifio’i gymdeithas ar ddiwedd y 19eg Ganrif. Cyhoeddwyd ei nofelau fesul pennod mewn cylchgronau a phapurau newydd: Enoc Huws a Gwen Tomos yn Y Cymro; Rhys Lewis yn Y Drysorfa.