The Secret Glory yn y New Welsh Review

Adolygiad gan Issy Rixon o nofel Gothic sy’n dyddio o gychwyn yr ugeinfed ganrif, mae’n ymdrin ag anghydffurfiaeth, natur, y celfyddydau a chadw cyfrinachauMore…

The Bowmen yn y New Welsh Review

Adolygiad gan Issy Rixon o’r casgliad o straeon byrion Rhyfel Byd Cyntaf yn nhermau ei gyfraniad i gredo arallfydol a mytholeg cyfnod rhyfelMore…

"Books for summer cycling"

Y llyfrau gorau i ddathlu’r twf diddordeb mewn beicio – o bapur newydd The GuardianMore…

#50nofelGymraegorau

Cyfres o fyfyrdodau Simon Brooks am y 50 nofel Gymraeg orau.More…

Perlewyg a gwrthryfel!

Greal sanctaidd a phoenydiad disgybl ysgol breifat.More…

Stori ffug?

Ai stori neu newyddion ffug o’r Rhyfel Byd Cyntaf oedd Angylion Mons?More…

"…arloeswr unig ym maes yr e-glasuron Cymraeg"

Y lol sentimental am lyfrau ‘go iawn’
Colofn Elin Llwyd Morgan yn Barn - Ebrill 2016More…

Silff Storis

Llyfr i blant gan blant - project gan Uned Celfyddydau Cymunedol Cyngor Gwynedd.More…

Erthygl yn Golwg

Tudalen lawn o wybodaeth, a lluniau, yn rhifyn 16 Hydref 2014 o Golwg.More…

Cwmni Drama Sarnau

Mwy o fanylion am y llun sydd ar glawr Storïau'r Henllys Fawr.More…

english