Cartrefi Cymru

O M Edwards

Cyhoeddwyd Cartrefi Cymru yn wreiddiol ym 1896 ac mae yma gyfeiriadau at y Rhyfel Mawr ac at orsafoedd trenau nad ydynt yn bod bellach ond mae yma hefyd awyrgylch oesol. Wrth deithio o amgylch Cymru, gan ymweld â chartrefi beirdd, cantorion ac enwogion o fri, mae Owen M Edwards yn cyflwyno cipolwg o’r wlad a’i thirwedd, o’i hanes a’i diwylliant ac o’i phobl a’u cymdeithas.

Bu Owen M Edwards yn olygydd cylchgronau, yn aelod seneddol ac yn arolygwr ysgolion. Drwy’r amrywiol lyfrau a ysgrifennodd roedd yn awyddus i greu balchder yn y Cymry tuag at eu hanes, eu hiaith a’u diwylliant.

Epub ar gyfer Apple, Sony, Kobo

£2.45

Mobi ar gyfer Kindle

£2.45

Ar gael hefyd o –

epub ar gyfer ipad, iphone, kobo, nook, sony reader, mac, pc

Gwales £2.99iBookstore £2.99Kobo £2.99

mobi ar gyfer kindle

Amazon £3.48

papur ar gyfer eich silff lyfrau - 108 tudalen - clawr meddal - 152 x 229 x 7 mm

Amazon £11Lulu £11

Efallai fydd gennych ddiddordeb yn y teitlau hyn –

Rhys Lewis
 

Rhys Lewis

Daniel Owen

Enoc Huws
 

Enoc Huws

Daniel Owen

Storïau\'r Henllys Fawr

Storïau'r Henllys Fawr

W J Griffith

Gweledigaethau y Bardd Cwsg

Gweledigaethau y Bardd Cwsg

Ellis Wynne

english