Enoc Huws

Daniel Owen

“Mab llwyn a pherth oedd Enoc Huws, ond nid yn Sir Fôn y ganwyd ef.”

Y frawddeg agoriadol, y nofel a’r awdur amlycaf ym myd y nofel Gymraeg.

Daw Enoc Huws wyneb yn wyneb â Richard Trefor – un yn fasnachwr llwyddiannus sy’n ofnadwy o swil a’r llall yn Gapten ariannog sy’n feistr ar bwll mwyngloddio plwm ac yn dad i Susi. Mae ’na farwolaeth ar gychwyn y nofel a phriodas ar ei diwedd ond rhwng rheiny cawn gyfarfod â housekeeper, plismon, gweinidog a chrydd yn ogystal ag ambell ddihiryn ac humbug.

Roedd Daniel Owen, 1836–1895, yn deiliwr yn Yr Wyddgrug ac yn disgrifio’i gymdeithas ar ddiwedd y 19eg Ganrif. Cyhoeddwyd ei nofelau fesul pennod mewn cylchgronau a phapurau newydd: Enoc Huws a Gwen Tomos yn Y Cymro; Rhys Lewis yn Y Drysorfa.

Epub ar gyfer Apple, Sony, Kobo

£2.90

Mobi ar gyfer Kindle

£2.90

Ar gael hefyd o –

epub ar gyfer ipad, iphone, kobo, nook, sony reader, mac, pc

Gwales £3.49iBookstore £3.49Kobo £3.49

mobi ar gyfer kindle

Amazon £4.07

papur ar gyfer eich silff lyfrau - 380 tudalen - clawr meddal - 108 x 175 x 20 mm

Amazon £14Lulu £14

Efallai fydd gennych ddiddordeb yn y teitlau hyn –

The Secret Glory
 

The Secret Glory

Arthur Machen

Rhys Lewis
 

Rhys Lewis

Daniel Owen

Enoc Huws
 

Enoc Huws

Daniel Owen

The Visions of the Sleeping Bard

The Visions of the Sleeping Bard

Ellis Wynne

english