Enoc Huws

Daniel Owen

“Mab llwyn a pherth oedd Enoc Huws, ond nid yn Sir Fôn y ganwyd ef.”

Y frawddeg agoriadol, y nofel a’r awdur amlycaf ym myd y nofel Gymraeg.

Daw Enoc Huws wyneb yn wyneb â Richard Trefor – un yn fasnachwr llwyddiannus sy’n ofnadwy o swil a’r llall yn Gapten ariannog sy’n feistr ar bwll mwyngloddio plwm ac yn dad i Susi. Mae ’na farwolaeth ar gychwyn y nofel a phriodas ar ei diwedd ond rhwng rheiny cawn gyfarfod â housekeeper, plismon, gweinidog a chrydd yn ogystal ag ambell ddihiryn ac humbug.

Roedd Daniel Owen, 1836–1895, yn deiliwr yn Yr Wyddgrug ac yn disgrifio’i gymdeithas ar ddiwedd y 19eg Ganrif. Cyhoeddwyd ei nofelau fesul pennod mewn cylchgronau a phapurau newydd: Enoc Huws a Gwen Tomos yn Y Cymro; Rhys Lewis yn Y Drysorfa.

Epub ar gyfer Apple, Sony, Kobo

£2.45

Mobi ar gyfer Kindle

£2.45

Ar gael hefyd o –

epub ar gyfer ipad, iphone, kobo, nook, sony reader, mac, pc

Gwales £3.49iBookstore £3.49Kobo £3.49

mobi ar gyfer kindle

Amazon £4.07

papur ar gyfer eich silff lyfrau - 380 tudalen - clawr meddal - 108 x 175 x 20 mm

Amazon £14Lulu £14

Efallai fydd gennych ddiddordeb yn y teitlau hyn –

The Visions of the Sleeping Bard

The Visions of the Sleeping Bard

Ellis Wynne

Gweledigaethau y Bardd Cwsg

Gweledigaethau y Bardd Cwsg

Ellis Wynne

Teulu Bach Nantoer

Teulu Bach Nantoer

Moelona

Rhys Lewis

Rhys Lewis

Daniel Owen

english